Kształcimy w zawodach

W roku szkolnym 2015/2016 proponujemy poniższe kierunki kształcenia,
które zostały uzgodnione z Powiatową Radą Zatrudnienia i są odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy, a tym samym dają dużą pewność zatrudnienia.

Technik informatyk

Technikum kształcące w zawodzie technik informatyk jest szkołą, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z informatyką, a także uzdolnieniach matematycznych.

Technik organizacji reklamy

Technikum kształcące w zawodzie technik organizacji reklamy jest szkołą, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z reklamą i marketingiem oraz uzdolnieniach plastycznych.

Technik ekonomista

Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista jest szkołą, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z ekonomią i prawem.

Technik handlowiec

Technikum kształcące w zawodzie technik handlowiec jest szkołą, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z handlem i marketingiem.

Technik technologii żywności

Technikum kształcące w zawodzie technik technologii żywności jest szkołą, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z żywnością ,przetwórstwem spożywczym.

Technik organizacji żywienia i usług gastronomicznych

Technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest szkołą, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z gastronomią.

Technikum kształcące w zawodzie technik hotelarstwa jest szkołą, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z nauką języków obcych, turystyką i hotelarstwem.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziesz w regulaminie rekrutacji.

Pobierz regulamin